บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงกว่า 72 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,500 คน ทุนจดทะเบียน 1064.7 ล้านบาท บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลที่รักความก้าวหน้าเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสุขภาพ
  • 2. ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. ประกันสังคม
  • 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
  • 6. สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน
  • 7. ทุนการศึกษา
  • 8. ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อมรถจักรยานยนต์ ค่าโทรศัพท์ (ตำแหน่งานด้านสินไหมทดแทนยานยนต์)
  • 9. เงินเพิ่มพิเศษ (กรณีหมุนเวียนเพื่อปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด)
  • 10. เครื่องแบบพนักงาน
10 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขากาญจนบุรี
pinlocation
อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
2.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาลาซาล
pinlocation
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (สำนักงานใหญ่)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
4.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาอรัญประเทศ
pinlocation
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
salary icon
ไม่ระบุ
5.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
6. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาภูเก็ต
pinlocation
อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
salary icon
ไม่ระบุ
7.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (Non-Motor Claims)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
8.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (อุตรดิตถ์)
pinlocation
อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
salary icon
ไม่ระบุ
9. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ (Call Center)
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
10. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เรียกร้อง
pinlocation
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-285-8558
แฟกซ์: 02-610-2142
เว็บไซต์: www.bangkokinsurance.com
วิธีการเดินทาง
- MRT สถานีลุมพินี ประตูทางออกที่ 2 (ประมาณ 400 เมตรจากสถานีMRT) , - BTS สถานีศาลาแดง
ใช้งานแผนที่