JobThai
ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างพื้นคอนกรีตอัดแรง ( POST TENSIONED SLAB ) และผนังสำเร็จรูป ( PRECAST ) สำหรับอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายแรงงาน - มีพักร้อน (6 วัน 9 วัน) - มีค่ารักษาพยาบาล(เบิกค่าทำฟันได้) - มีประกันอุบัติเหตุ - มีเครื่องแบบพนักงาน 5 ชุด - มีฝึกอบรม,สัมมนา,จัดงานปีใหม่,มีโบนัส 2ครั้ง(กรกฎาคม,ธันวาคม)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
39/147 อาคารโพสเท็นเฮ้าส์ ซ.ลาดพร้าว 23 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.posten.co.th