เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศด้วยกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม และการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานโลก EU GMP (PIC/S)ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของไทย ซึ่งมี Health Sciences Authority Republic of singapore(HAS) เป็นผู้รับรอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดและเคร่งครัดสูงขึ้นจาก GMP ที่ใช้กันอยู่เดิม และยังได้รับรางวัล อย. Quality award ในปี 2009,2011,2012. ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
 • - ค่ารักษาพยาบาล 2 เท่าของเงินเดือน/ปี
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดยูนิฟอร์มปีละ 3 ชุด
 • - รถรับส่ง
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - เบี้ยขยันแบบขั้นบันได้ 500-700 บาท/เดือน
 • - ค่าโอที, ค่ากะ
 • - เบิกยาสวัสดิการกลับบ้าน
 • - ซื้อยาของบริษัทฯ ได้ในราคาพนักงาน
 • - ซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือได้ในราคาพนักงาน
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • - กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานคลอดบุตร/ สมรส /บิดา,มารดาเสียชีวิต
 • - วันลาพิเศษเพื่อการสมรส วันลาพิเศษเพื่อการสอบในกรณีศึกษาต่อ
 • - วันลาบวช จ่ายค่าแรงให้เท่ากับวันทำงานปกติ ไม่เกิน 15 วัน/ปี
 • - วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี
 • - จัดกิจกรรม HBD พร้อม Birthday Gift
10 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
QA Inspector
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามประสบการณ์
2. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Project Engineer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามวุฒิและประสบการณ์
3. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ช่างไฟฟ้า
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Maintenance Machine Supervisor
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามประสบการณ์
5. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Senior Productivity Improvement Engineer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามประสบการณ์
6. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
pinlocation
บางปู แฟคทอรี่แลนด์ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามวุฒิและประสบการณ์
7. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Maintenance Engineer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามประสบการณ์
8. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Utility Engineer
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามวุฒิและประสบการณ์
9. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
10. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
QC Supervisor
pinlocation
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
625 หมู่ 4 ซอย 7A นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-709-3121-2 ต่อ 1063
แฟกซ์: 02-324-0080
เว็บไซต์: www.biolab.co.th
ใช้งานแผนที่