เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างสหยูเนี่ยน และ Nifco Inc. ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอุตสาหกรรม Automobile Parts , Electrical ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ : ISO14001,ISO45001,ISO/IEC17025,TLS8001 ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อขยายการรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - เงินอุดหนุนพิเศษ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ค่าอาหาร - ค่าครองชีพ - ค่ากะ - ค่ารถหรือรถรับส่ง - ประกันอุบัติเหตุ - หอพักพนักงาน - ชุดฟอร์มพนักงานฯลฯ - งานสังสรรค์ - งานเลี้ยงประจำปี - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ - ส่งเสริมการฝึกอบรม ดูงาน ทั้งใน และนอกประเทศ - ฯลฯ - หยุดเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่อ
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
99 /11 หมู่ที่ 5 ถ. บางนา - ตราด (กม.38)
ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เว็บไซต์: http://www.union-nifco.com
ใช้งานแผนที่