JobThai
บริษัท เดโม เพาเวอร์ จำกัด
เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจสาธิตสินค้าแบบครบวงจรในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ Tops , Big C,Carrefour ,Tesco Lotus , Marko กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม , ค่าเดินทาง
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เดโม เพาเวอร์ จำกัด
อาคารวานิช 2 ชั้น 33 เลขที่ 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 10400