เป็นโรงพยาบาล 150 เตียง รับผู้ป่วยประกันสังคม 100,000 ราย และผู้ป่วยทั่วไป เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพ HA ในเดือนธันวาคา ปี 2553
สวัสดิการ
  • มีสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ประจำทุกคน ตามกฎหมายแรงงาน, วันพักร้อน 10-14 วัน/ปี, วันหยุด 8 วัน/เดือน(สำหรับเจ้าหน้าที่วิชาชีพ ),ชุดฟอร์ม 2 ชุด /ปี,โบนัส, วันเกิด, สวัสดิการการรักษาพยาบาล สำหรับบิดา มารดา 50 % บุตร ฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถ.สุขุมวิท 55 ( ซ.ทองหล่อ ) 10110
เว็บไซต์: www.Camillian.org
ใช้งานแผนที่