JobThai
บริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ Altium Designer อยางเป็นทางการในประเทศไทย ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ออกแบบวงจรไฟฟ้า ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานวงจร ซอฟต์แวร์ออกแบบลายวงจรพิมพ์ ซอฟต์แวร์ออกแบบ PCB ซอฟต์แวร์ออกแบบ Embedded เป็นที่รู้จักกันดีในท้องตลาดในชื่อต่างๆเช่น Altium Designer, Protel, Protel99SE, ProtelDXP, PCAD, FPGA, NanoBoard, Xilinx และ Tasking Altium Ltd. ผุ้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับ นักพัฒนา ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มผุ้ใช้ในด้านต่างๆเช่น การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การแก้ปัญหางานจริง เป็นต้น เพื่อให้สามารถซอฟต์แวร์ได้เต็มประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เงินโบนัส(ตามนโยบายและผลประกอบการของบริษัทฯ) -เงินตอบแทนพิเศษ(เฉพาะตำแหน่ง) -เงินรางวัลพนักงานสำหรับพนักงานดีเด่นและพนักงานทำงานนาน -ทุนการศึกษาบุตร -เงินช่วยเหลืองานต่าง ๆ เช่น งานแต่ง,งานบวช,งานศพบิดา-มารดา -สิทธิการลาบวช,ลาแต่งงาน,ลาร่วมงานศพบิดามารดา -เบี้ยเลี้ยง,คอมมิชชั่น,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำมัน,ค่าสึกหรอ(เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับงานขาย) -ประกันอุบัติเหตุ(ปฏิบัติงานนอกสถานที่) -การปรับอัตราค่าจ้างประจำปี (ตามนโยบายบริษัทฯ)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด
38/78-79 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.altiumthai.com
วิธีการเดินทาง
ถนนลำลูกกาคลอง3 ตรงข้ามวัดสายไหม โครงการศุภลักษณ์4 รถเมล์แอร์ 543, 6250