บริษัททำการก่อตั้งมา 35 ปี ผลิตสินค้าประเภทยางฉนวนกันความร้อน มีบริษัทในเครือหลายบริษัท และบริษัทร่วมทุนอีก 4 บริษัท ซึ่งกำลังการผลิตจะอยู่ที่ จ.ระยอง
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - ชุดยูนิฟอร์ม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ - ทุนการศึกษาบุตร ถ้าประจำต่างจังหวัดจะมีเบี้ยกันดาร และค่าที่พักให้ตามสมควร
10
ติดต่อ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / Eastern Polymer Group PLC.
770 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270