JobThai
YUKITA ASIA (THAILAND) Co., Ltd.
1) YUKITA ASIA THAILAND CO.,LTD. who manufacture and operate of ITC Business. We are a BOI promoted company. We are now in urgently need of the qualified for position as below. 2) Affiliate Company Group of YUKITA ELECTRONICS WIRE (JAPAN) 3) Factory be certified ISO9001 and ISO14001. 4) Manufacturing of Electric components/Electronics parts and Wire Harness Ass'y
สวัสดิการ
1.ตรวจสุขภาพประจำปี 2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 3.รถรับส่งพนักงาน 4.โบนัสปีละ 2 ครั้ง ตามผลประกอบการ 5.ชุดยูนิฟอร์ม 6.ค่าอาหารกลางวัน 7.ค่าเบี้ยเลี้ยงและอาหารกะกลางคืน 8.ท่องเที่ยวประจำปีและงานเลี้ยงปีใหม่ 9.เงินช่วยเหลือสมรส 11.เงินรางวัลทำงานระยะยาว 12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13.ลาพักร้อน
ติดต่อ
YUKITA ASIA (THAILAND) Co., Ltd.
41/32 Moo 6, Bangna-Trad Rd ,KM.16.5,
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วิธีการเดินทาง
ขึ้นรถที่แยกบางนา ฝั่งขาออกชลบุรี รถประจำทางสายสาย 132 หรือ รถประจำทางสีเขียว หรือ รถตู้ปรับอากาศ ลงบางโฉลง นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาบริษัทฯ ตั้งอยูที่คลังสินค้าโชติธนวัฒน์