บริษัท สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินการติดตั้งระบบ LIS (Laboratory Information System) ให้แก่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล, ศูนย์แล็ปทัวประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มีความรประสงค์ที่จะขยายงานบริการเพื่อรองรับกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในตำแหน่งงาน ดังนี้
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ประกันอุบัติเหตุ 3. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 4. ค่าตอบแทนในรูป Commission และ Incentives 5. เงินรางวัลประจำปี (Bonus)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด
19/186 ซอยนวลจันทร์ 56
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่