JobThai
นำเข้า จัดจำหน่ายสินค้ายาเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสัตว์ อาหารสัตว์และอุปกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
สวัสดิการ
เงินเดือน, ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
ติดต่อ
Vetcal Group Co., Ltd.
246 ซอยลาดพร้าว 101
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.vetcalgroup.com/