ผู้แทนจําหน่าย , ติดตั้ง และบริการ ลิฟต์และบันไดเลื่อนยี่ห้อ MITSUBISHI เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย และเป็นผู้นําด้าน เทคโนโลยีระดับแนวหน้ามานานกว่า 43 ปี ขณะนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้มีความกระตือรือร้นในการทํางาน เพื่อรองรับการขยายงาน และ การบริการลูกค้าที่ ดีเยี่ยม ดํารงไว้ในความเป็นอันดับหนึ่งตลอดไปเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะรับสมาชิก เพื่อนร่วมทีมงานใหม่หลายตําแหน่ง
สวัสดิการ
บริษัทฯ ยินดีมอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อาทิเช่น - ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน - ผู้ป่วยนอก (พนักงานและครอบครัว) - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันชีวิต - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลของบริษัทฯ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร - เครื่องแบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น สมรส เสียชีวิต - ค่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - โบนัสและการปรับเงินขึ้นประจำปี - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.(หยุดเสาร์ - อาทิตย์) - อื่น ๆ ตามตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 9,10และ12 ถ.เทพรัตน
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.mitsubishielevator.co.th
ใช้งานแผนที่