ผลิตไก่สดแช่แข็งและแปรรูปเพื่อการส่งออก
สวัสดิการ
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน
 • - หอพักพนักงานราคาถูก
 • - ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • - ข้าวเปล่าฟรี
 • - โบนัสประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าครองชีพ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - เงินช่วยเหลืองานศพกรณี บิดา/มารดา ของพนักงานเสียชีวิต
 • - ค่าทำงานล่วงเวลา(OT), ค่ากะ
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ติดต่อ
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
209 ม.1 ถ.เทพารักษ์ กม.20.5
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.gfpt.co.th
วิธีการเดินทาง
 • เดินทางด้วยรถตู้ : 1.รถตู้สายสำโรง - เคหะบางพลี
 • 2.รถตู้สายบางนา - เคหะบางพลี
 • เดินทางด้วยรถเมล์ : รถเมล์สีส้มสายสำโรง - บางบ่อ
ใช้งานแผนที่