บริษัท แกรนด์ซีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
- มีที่พักฟรี - มีโบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แกรนด์ซีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10/18 หมู่ 6
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เว็บไซต์: www.grandco.co.th