บริษัท พิจิตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัท ร่วมทุนไทยเยอรมัน ผลิตแปรงถ่านสำหรับรถยนต์และสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ และโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์จะรับพนักงาน ดังต่อไปนี้ Pichit Industrial Works Co., Ltd. is a BOI promoted Thai–German JV Company that manufactures automotive and fractional horsepower carbon brushes for export. Our head office is located in Bangkok and our production facility is situated in Pichit province. Due to our rapid expansion we urgently require highly competent and motivated people to join our team. We are looking for:
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิตกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - ค่าเช่าบ้าน (ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ) - ค่ากะ - โบนัส (ตามผลประกอบการ ) - ปรับเงินเดือนประจำปี - เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pichit Industrial Works Co., Ltd.
62 หมู่ 3
ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
เว็บไซต์: www.pic.co.th
ใช้งานแผนที่