บริษัทฯประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้เช่ารถไฟฟ้า และ ยานยนต์เอนกประสงค์ ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และสถานที่ตากอากาศ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยง - ชุดฟอร์ม - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอ เอ็ม ซี ซี คอร์ป จำกัด (มหาชน)
1140 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.imcc-corp.com
ใช้งานแผนที่