บริษัทผลิตชุดชั้นใน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • - โบนัส(ตามผลประกอบการประจำปี)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
 • - เงินปลอบขวัญ
 • - ทุนการศึกษา
 • - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • - ซื้อสินค้าราคาส่วนลด
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
5 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะเพศหญิง)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
10,000บาท
2.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด (Corporate Marketing)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3.
18 ต.ค. 62
วิทยากรฝึกอบรม
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
4.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
5. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ (ขอคืนอากร19ทวิ)
pinlocation
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
12 ถ.อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์: 02-422-9400 ต่อ 9853
แฟกซ์: 02-424-7993
เว็บไซต์: www.sabina.co.th