เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านฉีดพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อร่วมงานในการพัฒนาบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
700/420 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่