JobThai
ผลิต จำหน่าย และให้บริการ (ติดตั้ง, ซ่อมแซม, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง และออกแบบ) เครื่องกำเนิดไอน้ำ, หม้อน้ำร้อน, หม้อน้ำมันร้อน, ระบบไอน้ำร้อน, ระบบหม้อน้ำมันร้อน ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว บริษัทได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 45001 บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาคน, มีผลตอบแทนและส่งเสริมความก้าวหน้าสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ชุดปฏิบัติงาน
 • ประกันสังคม
 • โบนัส(ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • ช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าน้ำมันรถ
 • อื่นๆ ตามกฎหมาย
 • ติดต่อ
  บริษัท ไทยเค.บอยเลอร์ จำกัด
  134 หมู่ 6
  ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
  เว็บไซต์: http://www.thaikboiler.com