ผลิต จำหน่าย และให้บริการ (ติดตั้ง, ซ่อมแซม, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง และออกแบบ) เครื่องกำเนิดไอน้ำ, หม้อน้ำร้อน, หม้อน้ำมันร้อน, ระบบไอน้ำร้อน, ระบบหม้อน้ำมันร้อน ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว
บริษัทได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย หรือ มรท./ISO 9001/OHSAS 18001
บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาคน, มีผลตอบแทนและส่งเสริมความก้าวหน้าสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
Benefits
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • ชุดปฏิบัติงาน
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • เบี้ยเลี้ยง
 • ค่าน้ำมันรถ
 • อื่นๆ ตามกฎหมาย
1 Position
1. รับสมัครด่วน
18 ต.ค. 62
วิศวกรควบคุมคุณภาพ
pinlocation
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามความเหมาะสม
Contacts
134 หมู่ 6 ถนนพุทธสาคร
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
Fax: 02-420-2358
See Map