บริษัท พิมพ์พลอย ธุรกิจการบัญชี จำกัด
ทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ประกันสังคม รายละเอียดของงาน งานบัญชี 1. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และ สมุดรายวันทั่วไป 2. ตรวจสอบเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้คงเหลือ 3. จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงาน 5. จัดทำและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี งานการเงิน 1. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 2. ทำกระแสเงินสดรับ-จ่าย 3. รับ-จ่ายชำระหนี้ 4. รับวางบิล 5. อื่น ๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส ตามผลประกอบการ - สวัสดิการอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิมพ์พลอย ธุรกิจการบัญชี จำกัด
88/139 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก (ใกล้โลตัส สาขาบางใหญ่)
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ 127 , 388, ปอ.516, ปอ.517 ปอ.387-7
ใช้งานแผนที่