JobThai
บริษัท โมเนียร์ รูฟฟิ่ง จำกัด
บริษัท โมเนียร์ รูฟฟิ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออก กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา เป็นบริษัท ร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการ กลุ่มโมเนียร์ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้นำด้านหลังคาระดับโลก และมีบริษัทในเครือมากกว่า 48 ประเทศทั่วโลก และ เครือซิเมนต์ไทย ผู้นำด้านอุปกรณ์ก่อสร้างชั้นนำในประเทศไทย โดยมีโรงงานผลิตกระเบื้องตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง การร่วมมือในครั้งนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิตจากกลุ่มโมเนียร์ มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นโรงงานที่ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่ทันสมัย
สวัสดิการ
 • รถรับ - ส่ง (วิ่งสายระยอง หอนาฬิกา-โลตัส-แหลมทอง-PMY-มาบตาพุด-มาบข่า)
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท โมเนียร์ รูฟฟิ่ง จำกัด
  45 หมู่ที่ 3
  ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
  เว็บไซต์: www.monier.com