JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสวงฟ้าก่อสร้าง ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มากว่า 20 ปี นับต่อปี 2535 มีความเชี่ยวชาญ : สำนักงาน ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล ศาลากลาง รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ โรงงาน โรงเรียน อาคารสำนักงาน อาคารทางการแพทย์ อาคารคลอด อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน อาคารอุบัติเหตุ โรงซักฟอก อาคารพักอาศัย แฟลต ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร สำนักงาน หมู่บ้าน โรงพยาบาล รับออกแบบโรงงาน โกดัง โครงสร้างเหล็ก รับงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอบการ
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง
117 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000