บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดหลายช่องทาง (Multichannel Marketing) มีสาขากว่า 70 แห่งทั่วประเทศ
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) บริษัทจ่ายสมทบให้ 2%
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์ (Saving Cooperation) ฝากเงิน 4% เงินกู้ 9% ต่อปี ตามอายุงาน
 • - กองทุนเงินกู้ฉุกเฉิน (Employee Loan) 9% ต่อปี ตามอายุงาน และตำแหน่ง
 • - กองทุนสุขภาพพนักงาน (Health Self-Insurance) 10,000 บาทต่อคน ต่อปี ตามอายุงาน และตำแหน่งงาน
 • - ประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต (Accident Insurance) 120,000 บาทต่อคน
 • - กองทุนเงินทดแทนบริษัทจ่ายแทนพนักงาน (58,000) บาท
 • - ประกันสังคม (Social Security) ตามกฎหมายกำหนด
 • - สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ธ.อาคารสงเคราะห์ตามอายุงาน และเงื่อนไขของธนาคาร
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ และเครือข่ายฌาปนกิจ 15,000 บาทต่อราย (พ่อ แม่ บุตร สามี ภรรยา)
 • - วันหยุด 18 วันต่อปี กฎหมายกำหนด 13 วัน
 • - เครื่องแบบพนักงานเสื้อบริษัท กองหลัง กองกลาง 3 กองหน้า 6 ตัวต่อปี
 • - กระเช้าเยี่ยมไข้ 1,000 บาทต่อปี
 • - การแจกทุนการศึกษาบุตรพนักงานปีละ 40 ทุน (4 ประเภททุน)
 • - การจ่าย Bonus ประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
 • - ปรับเงินเดือนเฉลี่ย 5% ทุกปีตามประเมินผลงานแต่ละบุคคล
 • - โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) ตามอายุงาน และตำแหน่ง A-B-Keyman
 • - สินค้าสวัสดิการทีวีไดเร็คส่วนลดปกติ 20-30% ส่วนลดพิเศษ 50-70%
 • - ห้องพยาบาลและแพทย์เฉพาะทางทุกวันทำงาน จันทร์-ศุกร์
 • - การฝึกอบรม-พัฒนาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งร่วมกันทั้งบริษัท
 • - งานเลี้ยงประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • - ดูหนังฟรีปีละอย่างน้อย 4 เรื่อง
 • - สถานที่ออกกำลังกาย (Coming Soon)
 • - Long Service Award 5-10-15-20 รางวัลเงินสด ทองคำ เข็มที่ระลึก และประกาศนียบัตร
 • - การตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีตามโรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก
 • - รางวัลพิเศษอื่นๆ เลขท้ายนำโชค เดินทางต่างประเทศ
15 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
25 ถนนวัชรพล
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 085-980-1649 คุณริน, 085-6600-904 คุณจอย
แฟกซ์: 02-666-0888
เว็บไซต์: www.tvdirect.tv
วิธีการเดินทาง
 • รถเมล์สาย 95,95ก,26,รถตู้สายมีนบุรี ดอนเมือง เดอะมอลล์งามวงศ์วาน อนุสาวรีย์ รามคำแหง ที่ผ่านเส้นรามอินทรา
ใช้งานแผนที่