JobThai
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนนและสะพานกับหน่วยงานราชการ มากว่า 30 ปีมีความประสงค์รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานของห้าง ฯ ทำงานที่ จ.อุดรธานี
zero position th
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง
545 ถนนร่วมจิตต์ 10300