บริษัท ฮายโมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีความต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รถรับส่งพนักงาน - โบนัส - นำเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Hymold ( Thailand) Limited บริษัท ฮายโมลด์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 3 109 หมู่ 18 12120
ใช้งานแผนที่