JobThai
บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัท ยูดิลิเวอรี่ จำกัด
เรา ... มีทีมงาน ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ พร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น Messenger ประสบ อุบัติเหตุ หรือ Messenger ลาหยุดกระทันหันในวันที่มีงานด่วน เพียงท่านแจ้งมา เราก็พร้อมที่จะจัดส่ง Messenger คนใหม่ไปปฏิบัติงานแทนทันที เรา ... มี Customer Service ทำหน้าที่เป็นเสมือน Call Center คอยตรวจสอบ ติดตามงาน และรายงานผลการวิ่งงานเมื่องานสำเร็จหรือเกิดปัญหา เราพร้อมตอบทุกคำถาม พร้อมที่จะแก้ไขทุกปัญหาของท่าน เพื่องานที่มีคุณภาพของเรา เรา ... มีบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการและความเกี่ยวเนื่องในธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์กระจายสินค้าและเอกสาร เพื่อการคัดแยกและจัดส่งที่รวดเร็ว หรือคลังสินค้าและทีมบริหาร ที่พร้อมรองรับสินค้าของท่านอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังมีบริการรับบรรจุหีบห่อและปิดฉลาก เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของท่านด้วย เรา ... คือมืออาชีพ ด้วย Messenger มากกว่า 350 ชีวิต และพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล Messenger ทุกคนล้วนผ่านการคัดสรรและผ่านการฝึกอบรมภายใต้มาตรฐานของเรา เพื่องานที่ราบรื่นของคุณ
สวัสดิการ
 • มีเบี้ยขยัน และสวัสดิการตามประกันสังคม
 • ความมั่นคงในหน้าที่การงาน
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท ยูอินโฟ จำกัด และบริษัท ยูดิลิเวอรี่ จำกัด
  21 ซ. รามคำแหง 21(ใกล้เซเว่นกลางซอย) ถ.รามคำแหง
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  เว็บไซต์: www.uinfo.co.th