ผลิต Base Plate สำหรับ Hard Disk Drive
สวัสดิการ
  • ค่ากะ
  • ค่าอาหาร
  • เบี้ยขยัน
  • ลาฌาปนกิจ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
ติดต่อ
MPM Technology (Thailand) Co., Ltd.
101/79 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-909-0909 ต่อ 119
แฟกซ์: 02-909-2211
เว็บไซต์: www.mmi.com.sg
ใช้งานแผนที่