โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา
เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับชั้น อ.1 - ม.3 ได้รับรองมาครฐานการศึกษาจาก สมศ. ว่าเป็นสถานศึกษา ดีเยี่ยม ปี 2552
สวัสดิการ
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนศิริรักษ์วิทยา
233 ซอยตากสิน 34 10600
เว็บไซต์: www.siriraksvitaya.hi5.com
ใช้งานแผนที่