เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ
สวัสดิการ
  • มีรถรับส่งพนักงาน
  • มีประกันสังคม
  • มีชุดยูนิฟอร์ม
  • มีค่าอาหารเดือนละ 210 บาท
  • มีข้าวฟรี 1 มื้อ
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เบี้ยขยันเริ่มต้นที่ 200-500 บาท/ต่อเดือน
  • มีงานเลี้ยงประจำปีของบริษัท
ติดต่อ
บริษัท นครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด
597 หมู่4 ซอย 14B ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 02-709-3030-3 ต่อ 11
แฟกซ์: 02-709-3410
เว็บไซต์: www.mecofoundry.com
ใช้งานแผนที่