บริษัทผลิตสายรัดพลาสติก (Straps) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่งออกไปต่างประเทศและขายในประเทศ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันสุขภาพและประกันชีวิต (AIA) • ประกันสังคม • ชุดฟอร์มพนักงาน • เบี้ยขยันเดือนละ 400 บาท • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท • การปรับเงินเดือนประจำปี
บริษัท ไซคลอพ แสตรป จำกัด
yunanda.cyklop@gmail.com นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280