JobThai
บริษัทฯ ผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง มานานกว่า 60 ปี ต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
รับเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ - เบี้ยขยัน - โบนัส - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - แบบฟอร์มพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาลบุตร - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ - เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร - นำเที่ยวประจำปี - ฝึกอบรมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานฯลฯ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280