บริษัท กรีนทรี เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
รับจ้างช่วงงานตรวจวัด วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา SCIECO แก่งคอย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ฟอร์มพนักงาน - เบี้ยเลี้ยงภาคสนาม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนทรี เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ศูนย์มาตรวิทยา SCIECO โรงงานแก่งคอย เลขที่ 33/2 หมู่ 3
ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260
ใช้งานแผนที่