บริษัท กรีนทรี เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
รับจ้างช่วงงานตรวจวัด วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์มาตรวิทยา SCIECO แก่งคอย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ฟอร์มพนักงาน
  • - เบี้ยเลี้ยงภาคสนาม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนทรี เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ศูนย์มาตรวิทยา SCIECO แก่งคอย
ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ใช้งานแผนที่