ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ ด้วยระบบ Inkjet (Indoor-Outdoor), Offset และ Silkscreen ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น Banner, Poster, Window Display, ธงญี่ปุ่น, สแตนด์โชว์ภาพ, ป้ายโฆษณา, Billboard, สติ๊กเกอร์ติดลิฟท์, สติ๊กเกอร์ติดรถขนส่ง ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท อิมแพคท์ พรินท์ติ้ง จำกัด
เลขที่ 293, 295 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-616-2988 ต่อ 202 หรือ มือถือ (086) 320 7157
แฟกซ์: 02-616-2989
เว็บไซต์: www.imm.co.th
ใช้งานแผนที่