บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยเป็นผู้ริเริ่มดำเนิน การผลิตกระจกมองข้างสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ผลิตกระจกมองข้างรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รายแรกในประเทศไทย เพื่อรองรับความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัท ในเครือแอมพาส ตลอดระยะเวลาหลายปี ด้วยความสามารถ และศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทกระจกมองข้าง , กระจกส่องหลัง รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี และคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด ได้ผ่านการรองรับระบบคุณภาพ ISO9001:2015/IATF16949:2016 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลูกค้า อีกทั้งยังใช้เครื่องจักรคุณภาพสูง เทคโนโลยีทันสมัย บุคลากรที่มีความชำนาญเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือในการประสานงานให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบการทำงานตามมาตรฐานสากล และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการทำงานทั้งหมดนี้ทำให้ บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตกระจกมองข้าง กระจกส่องหลัง ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ปัจจุบันมียอดขายในประเทศ และยอดส่งออกไปทั่วโลก ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงมีความต้องการบุคลากร ที่มีคุณภาพและมีความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งงานต่อไปนี้
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดฟอร์ม - ค่าอาหาร - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - ปรับค่าจ้างประจำปี - รถรับ-ส่ง - งานสังสรรค์ประจำปีและโบนัส - อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอมพาส ออโต้ มิลเล่อร์ จำกัด
230 ม.4 ซอย 2 ซี นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: https://www.ampasautomirror.com
ใช้งานแผนที่