บริษัท เรดิคอน จำกัด
ผลิต, จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องยนต์ เพื่อส่งให้โรงงานประกอบรถยนต์ภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ต้องการผู้ที่มีความรู้, ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ค่าครองชีพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - รถรับ-ส่ง
  • - ชุดฟอร์ม
  • - และอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรดิคอน จำกัด
16/1 ม.2 ถ.สุวินทวงศ์
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เว็บไซต์: www.radicon.co.th
ใช้งานแผนที่
event langing page