บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตสารเคมี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนโดยไม่ปิดกั้นสิทธิของผู้สมัคร อันมีสาเหตุมาจากเรื่องเชื้อชาติ อายุ ศาสนา เพศ แนวคิดทางการเมือง เป็นต้น
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 3. เลี้ยงปีใหม่ 4. ปรับเงินเดือนประจำปี 5. โบนัสประจำปี 6. เงินกู้ 7. ชุดฟอร์มพนักงาน 8. อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พร้อมมิตรเคมี จำกัด
600/79-80 10120
ใช้งานแผนที่