ประกอบ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,ห้อง Clean Room, ควบคุมความชื้นทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยเลี้ยง
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าโทรศัพท์
 • - Project Incentive
 • - โบนัส
 • - เที่ยวประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • - ค่าทีพัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลาย จำกัด
42/37-40
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.enercov.com, www.airplusapply.co.th
ใช้งานแผนที่
event langing page