Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัทมีธุรกิจในการชุบเคลือบผิวโลหะในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งในขณะมีการขยายการผลิตเพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า
- ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน - ค่าครองชีพ 300 บาท/เดือน - ค่ากะ 35 บาท/วัน - เงินประจำตำแหน่ง - ค่าล่วงเวลา - ค่าอาหาร - ข้าวฟรี - รถรับ-ส่ง สายอยุธยา, วังน้อย, อุทัย - ประสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ (พนักงานและบุตร) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสประจำปี
Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
65 หมู่ 9 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210