ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และลวดสแตนเลสพันเกลียว ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน สูงสุด 1,500.- / เดือน โบนัส ปีละ 2 ครั้ง ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันเจ็บป่วย ผู้ป่วยใน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง ชุดฟอร์ม
ติดต่อ
Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd.
142/1 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: http://.asahi-intecc.com