บริษัท โนวากฏหมายและบัญชี จำกัด
ให้บริการด้านกฏหมายและบัญชี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าคอมมิชั่น - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท โนวากฏหมายและบัญชี จำกัด
10/99 อาคารเทรนดี้ออฟฟิศ แอนด์พลาซ่า ชั้น 7 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่