บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการของ BELZONA แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีการซ่อมและปกป้องผิวด้วยสารเซรามิคโพลีเมอร์ (Surface Repair & Protection Technology) รายแรกของประเทศไทย และตลอดเวลามากกว่า 20 ปี บริษัทฯได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และรับบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์สาเหตุ เสนอแนะขั้นตอน/เทคนิคการซ่อมแซม รวมถึงการบริการซ่อมบำรุงแบบครบวงจร ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ เคลือบผิวอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และแท่นขุดเจาะน้ำมัน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 33 ปี สำหรับอุปกรณ์เช่น Pump , Pipeline , Tank , Heat Exchanger , ฯลฯ โดยเป็นผู้แทนของผลิตภัณฑ์ Belzona จากประเทศอังกฤษ บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีบุคลากรทั้งทางด้าน เทคนิค การตลาด และทีมงานบริการ รวมกว่า 50 คน ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ระยอง พร้อมทั้งยังมีผู้รับเหมาช่วงที่มีคุณภาพสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ความรู้ทางเทคนิคสูงที่สุดในอุตสาหกรรม บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีสำนักงานและโรงซ่อมบำรุง (Workshop) ตั้งอยู่ที่ จ. ระยอง สำหรับให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แก่กลุ่มลูกค้าทางภาคตะวันออก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pan Mechanic Engineering Co.,Ltd
155
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.panmechanic.com
ใช้งานแผนที่