บริษัท พัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด Tokai Dyeing Co., (Thailand) Ltd.
โรงงานอุตสาหกรรมฟอก ,ย้อม, พิมพ์, ตกแต่งผ้าสำเร็จ เป็นบริษัทฯญี่ปุ่น โดยได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2505 มีพนักงานจำนวน 165 คน Main Busuness Line Bleaching, Dyeing, Printing and Finishing of cotton, P/Cotton, Rayon, Spun Polyester Woven Fabrics Both at Commission basic and own Converting sales
สวัสดิการ
ค่ารถ, ค่าอาหาร, รางวัลประจำเดือน, โบนัส, ปรับเงินเดือนทุกปี, เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล , ลาบวช, ลาแต่งงาน, สหกรณ์ออมทรัพย์, ห้องพยาบาล ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัตราภรณ์ไทยการย้อม จำกัด Tokai Dyeing Co., (Thailand) Ltd.
69 หมู่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เว็บไซต์: www.tokai-senko.co.jp/en/index.html
ใช้งานแผนที่