บริษัท พรีเทคกรุ๊ป จำกัด
ธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างพร้อมทั้งงานระบบประกอบอาคาร เช่นงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
สวัสดิการ
 • เงินเดือนประจำตำแหน่ง
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พรีเทคกรุ๊ป จำกัด
  เลขที่ 59 ซ.สุภาพงษ์ 3 แยก 5 -2 ถ.ศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250