บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ,น้ำ,กากของเสีย, ความร้อน, แสง, เสียง, สารเคมี ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ค่าครองชีพ
  • - OT
  • - เบี้ยเลี้ยง
2 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ทดสอบ
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ขึ้นกับประสบการณ์
2.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
pinlocation
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
25/114 ม.6 ซ.ชินเขต 1 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 02-954-7745-6 # 320
แฟกซ์: 02-954-7747
เว็บไซต์: www.enviresearch.co.th
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 522,104,69,24,114,545,134
ใช้งานแผนที่