บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อากาศ,น้ำ,กากของเสีย, ความร้อน, แสง, เสียง, สารเคมี ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ค่าครองชีพ
  • - OT
  • - เบี้ยเลี้ยง
ติดต่อ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
25/114 ม.6 ซ.ชินเขต 1 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: www.enviresearch.co.th
วิธีการเดินทาง
  • รถประจำทางสาย 522,104,69,24,114,545,134
ใช้งานแผนที่