เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทพลาสติกและคอยล์สปริง plastic fasteners, harness bands, coil springs, fuel related parts and air dampers, mainly for auto industry
สวัสดิการ
- ค่าเช่าบ้าน - เบี้ยขยัน - โบนัสปีละ 2 ครั้ง - รถรับ-ส่ง - อาหารฟรี - ค่ารักษาพยาบาล - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ - ชุดยูนิฟอร์ม ฯลฯ.
ติดต่อ
Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
107/14 ม.4 ซอย 6A นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.piolax.co.jp