PolyOne (Thailand) Co., Ltd.
เป็นผู้ผลิตระดับโลก สำหรับผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ รวมทั้งการให้บริการ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า อยู่ระหว่างรับสมัครพนักงาน แทนตำแหน่งงานที่ว่างลง ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
1. รถรับส่ง 2. เบี้ยขยัน 3. ค่ากะ 4. โบนัสรายเดือน 5. โบนัสการันตี 1 เดือน และตามผลประกอบการ 6. ยูนิฟอร์ม 7. มีอาหารกลางวัน 8. งานเลี้ยงปีใหม่ และ ท่องเที่ยวประจำปี 9. ฝึกอบรมให้ความรู้ 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. ค่ารักษาพยาบาล 12. ประกันชีวิต 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. สวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PolyOne (Thailand) Co., Ltd.
79 ม. 11 ซ.กิ่งทอง ถ.กิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ใช้งานแผนที่