บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม ( ประเทศไทย ) จำกัด
NIKKEI MC ALUMINUM ( Thailand ) Co.,Ltd. ( Japanese company ) ดำเนินธุรกิจหลอมอะลูมิเนียมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบต้นทางสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ( ISO 9001 / 14001 ) ต้องการรับสมัครพนักงานด่วน ดังนี้
สวัสดิการ
สวัสดิการที่จะได้รับนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เบี้ยขยัน(รายเดือน/ปี ) อาหารกลางวันฟรี ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยงานศพ เงินช่วย แต่งงาน รางวัลตามอายุงาน ชุดทำงาน รถรับ-ส่ง ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส นำเที่ยว งานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม ( ประเทศไทย ) จำกัด
เลขที่ 78/1 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180