บริษัท นิวส์ รีเลชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการรวบรวมข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และ วิทยุ โทรทัศน์ website social เพื่อนำข้อมูลสนับสนุนงานบริษัทประชาสัมพันธ์และ บริษัทต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวส์ รีเลชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด
599/74 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: http://www.newsrelations.co.th/
ใช้งานแผนที่