บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั๊มคอนกรีต ยี่ห้อ "EVERDIGM" และอะไหล่เครื่องปั๊มคอนกรีต,เครื่องพ่นปูนฉาบ ยี่ห้อ IMER และ อะไหล่ โดยนำเข้าจากต่างประเทศ และให้บริการเช่าเครื่องปั๊มคอนกรีต ให้กับบริษัทก่อสร้าง และผู้ขายคอนกรีตรายใหญ่ เช่น บมจ.ช.การช่าง,บ.ฤทธา, CPAC, เป็นต้น รวมถึง บริการซ่อมแซมเครื่องปั๊มคอนกรีต ดำเนินการด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001
Benefits
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-12 เปอร์เซ็น - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ท่องเที่ยวประจำปีพร้อมครอบครัว - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสทุกปี - ชุดยูนิฟอร์ม - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ - บริษัทฯ มีที่พักให้กับพนักงานและครอบครัวฟรี - บริษัทฯ มีเงินช่วยเหลือค่าที่พัก 1800 บาท ต่อเดือน - งานสังสรรค์ประจำปีพนักงานพร้อมบุคคลในครอบครัว - เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี - ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี ทุนละ 2000 บาท - เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนบุตร 2000 บาท - เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด 900 บาท - เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 7000 บาท - หยุดวันเสาร์ + วันอาทิตย์ (บางตำแหน่งงาน)
Contacts
บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PST Transport & Services Co.,Ltd.)
37/8 ม.6
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
Directions
รถเมล์ ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว, บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว