บริษัท พี. เจนเนอรัล กรุ๊ป จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม
สวัสดิการ
 • มีเงินเดือน
 • ค่าน้ำมัน
 • คอมมิชชั่น
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พี. เจนเนอรัล กรุ๊ป จำกัด
  152 ซ.สุขุมวิท 33 (แดงอุดม) ถ.สุขุมวิท
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110